הרמת סינוס זעיר פולשנית

DIVA IMPLANTS

שתל מיוחד המשמש לצורך הרמת סינוס זעיר פולשנית. השתל מונע במקרים מסוימים את הצורך בביצוע ניתוח נרחב יותר.
את השתלת העצם מבצעים דרך השתל עצמו ללא צורך בניתוח נוסף. 
הרמת סינוס זעיר פולשנית